מיומנויות עיקריות

חשיבה מחוץ לקופסא

תשומת לב לפרטים

יכולת לימוד עצמי ורצון להרחיב

חשיבה לוגית ויכולת ניתוח  תהליכים

הסתכלות מערכתית והבנה עסקית

יכולות ניהול והובלה

שחקן קבוצתי

מוכוון מטרה