מיומנויות עיקריות

חשיבה מחוץ לקופסא

הבנה הנדסית וזיקה לטכנולוגיה

חשיבה לוגית ויכולת ניתוח  תהליכים

הסתכלות מערכתית והבנה עסקית

יכולות ניהול והובלה