מיומנויות עיקריות

יכולות תקשורת בינאישית גבוהות

תשומת לב לפרטים

יכולת לימוד עצמי ורצון להרחיב

הסתכלות מערכתית והבנה עסקית

יכולות ניהול והובלה

שחקן קבוצתי

מוכוון מטרה