מיומנויות עיקריות

הבנה הנדסית וזיקה לטכנולוגיה

תשומת לב לפרטים

יכולת לימוד עצמי ורצון להרחיב

חשיבה לוגית ויכולת ניתוח  תהליכים

הכרה מעמיקה של העולם הדיגיטלי