מיומנויות עיקריות

חוש אסתטי

תשומת לב לפרטים

יכולת לימוד עצמי ורצון להרחיב

חשיבה לוגית ויכולת ניתוח  תהליכים

הסתכלות מערכתית והבנה עסקית

מוכוון מטרה

שליטה בפלטפורמות מובייל